Tvořivé dílničky U Čápa
Dětský den

V sobotu 1. 6. se koná dětský den na Parkhotelu. 

Více informací: https://www.parkhotel-smrzovka.cz/cs/novinky/236775-detsky-den-sobota-1-6-2024/

Tripartity

Ve dnech 24. 4., 30. 4., 2. 5. proběhnou opět tripartitní třídní schůzky (žák - rodič - učitel).

Zde je odkaz, kde se můžete zapisovat na vybrané termíny: https://sirs.cz/zs-smrzovka-s25/rezervacni-system/tesarova-2-a-tripartity-r2141.htm

Pokud nebude někomu termín vyhovovat, neváhejte mě kontaktovat, domluvíme se individuálně :) .

Dětské letní tábory

Spolek Žluťásek

Byli jsme požádáni o propagaci nového letního tábora: https://sites.google.com/view/zlutasek

 

Dětský tábor Drhleny

Pokud by měl někdo zájem o tábor v Drhlenách, zde si můžete stáhnout přihlášku a další potřebné dokumenty. 

Tábor bude od soboty do soboty 13. - 20. 7. 2024.

Plánované akce

29. 4. Den napříč školou

13. 6. Školní výlet - zámek Loučeň 

Na výlet budu vybírat cca 500 - 600 Kč (jedná se o částku i s obědem). Více informací upřesním. 

Oblečení na olympijské vystoupení

Děti už dostaly informaci o tom, jaké si mají připravit na olympijské vystoupení oblečení. 

Všichni kromě dětí, které nebudou mít převlek jaguára budou mít černý vršek i spodek (nejlépe legíny). Jaguáři pak vršek i spodek v barvě oranžové. Prosím, zkuste vybrat klidně staré oblečení a počítejte s tím, že oblečení se může poničit. Moc děkuji za spolupráci. 

Oblečení noste do 3. 5. Děkuji

Divadlo

V pátek 12. 4. jedeme do divadla v Jablonci nad Nisou. Představení se jmenuje Pověsti pro štěstí. 

Sraz na parkovišti u vlakové zastávky Luční v 7: 25.

Děti, které budou v ranní družině, tak vyzvedneme. Společně půjdeme na vlak. 

S sebou: batůžek, pití, svačinu, oblečení vhodné do divadla, penál

Čtvrtletní písemné práce

Český jazyk (10. 4.)

 • doplňování u, ú, ů
 • doplňování i, í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • párové souhlásky B a P, D a T
 • druhy vět
 • hledání chyb ve větách, přepis vět
 • čtení s porozuměním

 

Matematika (11. 4.)

 • + a - do 100 (příklady typu: 54 + 22, 76 - 34, bez přechodu přes desítky)
 • dopočítávání do 100
 • slovní úlohy typu (o několik více, o několik méně, o několikrát více)
 • násobilka 1 - 5, 10
 • dělení 2, 3
 • porovnávání
 • sčítací trojúhelníky (pyramidy), výstaviště
Barevný den

Příští středu 27. 3. se ve škole uskuteční Barevný den. Tento rok má naše třída ŽLUTOU barvu. Děti by v tento den měly mít na sobě něco žlutého.

Školní velikonoční dílna

Ve čtvrtek 21. dubna proběhne školní velikonoční dílna. 

Více info: https://www.zssmrzovka.cz/velikonocni-dilna.htm

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podpořili ples základní školy finančním darem, cenou do tomboly, zakoupením vstupenky nebo se podíleli na jeho přípravě. Každá třída obdržela na olympiádu 2 500 Kč.

ŠKOLNÍ PLES NA PODPORU ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY

Vážení rodiče, 

ZŠ Smržovka ve spolupráci s Parkhotelem pořádá školní ples, který se uskuteční 16. 3. 2024. Tímto bychom Vás chtěli pozvat a zároveň poprosit o podporu. Celý výtěžek plesu je věnován na školní aktivity žáků ZŠ Smržovka, zejména pak na školní olympiádu. Podpořit nás můžete finančně (přispět na nákup cen do tomboly), materiálně (věnovat ceny do tomboly) nebo Vaší účastí na plese (zakoupení lístků). Na finanční příspěvek můžeme sepsat darovací smlouvu. Lístky jsou k dispozici u vedení školy. Děkujeme za vaši případnou podporu. Kolektiv organizátorů.