Informace k závěrečnému týdnu

Připomínám vybírání 600 Kč na pomůcky na příští rok. 

 

Příští týden budeme končit každý den již v 11:40 (po 4. vyučovací hodině).

 

Pondělí - vybírání učebnic (prvouka a český jazyk), ŽK a úkoláčků (použijeme je ještě další školní rok)

prosím o kontrolu, vygumování, zalepení.

S sebou drobný obnos, aby děti mohly případné škody zaplatit.

 

Úterý - Den integrovaného systému v Jablonci nad Nisou 

DEN IZS 2024 (mestojablonec.cz)

Pojedeme vlakem ze zastávky Smržovka Luční v 8:07. Sraz na parkovišti u Hlavní silnice v 7:55. Děti, které budou v ranní družině vyzvedneme a odvedeme na vlak. Děti také mohou dorazit ke škole. Od školy budeme vycházet cca 7:45.

Zpět dorazíme vlakem ve 12:13. Půjdeme společně na oběd a děti pak půjdou domů nebo do družiny. 

Vlak dětem zaplatím z přeplatku ze školního výletu (přeplatek na třídu byl 238 Kč). 

S sebou: batoh se svačinou a pitím, oblečení dle počasí, dobrou náladu

 

Středa - rozdávání nových učebnic pro 3. ročník

Bereme všechny věci z šatny domů! Poslední dny už děti mohou do třídy bez bačkor.

 

Čtvrtek - den se třídou, informace upřesním

 

Pátek - vysvědčení (cca 30 minut) 

S sebou: slavnostní oblečení a desky na vysvědčení

Po předávání vysvědčení odcházejí děti domů nebo mohou jít do družiny. Pokud jde někdo z dětí domů sám po předání je potřeba, aby měl lísteček. Obědy na den vysvědčení mají všechny děti odhlášené. Pokud někdo půjde do družiny a na oběd, je nutné si ho přihlásit do úterý 25. 6. 8:00. 

 

Tvořivé dílničky U Čápa
Dětský den

V sobotu 1. 6. se koná dětský den na Parkhotelu. 

Více informací: https://www.parkhotel-smrzovka.cz/cs/novinky/236775-detsky-den-sobota-1-6-2024/

Tripartity

Ve dnech 24. 4., 30. 4., 2. 5. proběhnou opět tripartitní třídní schůzky (žák - rodič - učitel).

Zde je odkaz, kde se můžete zapisovat na vybrané termíny: https://sirs.cz/zs-smrzovka-s25/rezervacni-system/tesarova-2-a-tripartity-r2141.htm

Pokud nebude někomu termín vyhovovat, neváhejte mě kontaktovat, domluvíme se individuálně :) .

Dětské letní tábory

Spolek Žluťásek

Byli jsme požádáni o propagaci nového letního tábora: https://sites.google.com/view/zlutasek

 

Dětský tábor Drhleny

Pokud by měl někdo zájem o tábor v Drhlenách, zde si můžete stáhnout přihlášku a další potřebné dokumenty. 

Tábor bude od soboty do soboty 13. - 20. 7. 2024.

Plánované akce

29. 4. Den napříč školou

13. 6. Školní výlet - zámek Loučeň 

Na výlet budu vybírat cca 500 - 600 Kč (jedná se o částku i s obědem). Více informací upřesním. 

Oblečení na olympijské vystoupení

Děti už dostaly informaci o tom, jaké si mají připravit na olympijské vystoupení oblečení. 

Všichni kromě dětí, které nebudou mít převlek jaguára budou mít černý vršek i spodek (nejlépe legíny). Jaguáři pak vršek i spodek v barvě oranžové. Prosím, zkuste vybrat klidně staré oblečení a počítejte s tím, že oblečení se může poničit. Moc děkuji za spolupráci. 

Oblečení noste do 3. 5. Děkuji

Divadlo

V pátek 12. 4. jedeme do divadla v Jablonci nad Nisou. Představení se jmenuje Pověsti pro štěstí. 

Sraz na parkovišti u vlakové zastávky Luční v 7: 25.

Děti, které budou v ranní družině, tak vyzvedneme. Společně půjdeme na vlak. 

S sebou: batůžek, pití, svačinu, oblečení vhodné do divadla, penál

Čtvrtletní písemné práce

Český jazyk (10. 4.)

 • doplňování u, ú, ů
 • doplňování i, í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • párové souhlásky B a P, D a T
 • druhy vět
 • hledání chyb ve větách, přepis vět
 • čtení s porozuměním

 

Matematika (11. 4.)

 • + a - do 100 (příklady typu: 54 + 22, 76 - 34, bez přechodu přes desítky)
 • dopočítávání do 100
 • slovní úlohy typu (o několik více, o několik méně, o několikrát více)
 • násobilka 1 - 5, 10
 • dělení 2, 3
 • porovnávání
 • sčítací trojúhelníky (pyramidy), výstaviště
Barevný den

Příští středu 27. 3. se ve škole uskuteční Barevný den. Tento rok má naše třída ŽLUTOU barvu. Děti by v tento den měly mít na sobě něco žlutého.

Školní velikonoční dílna

Ve čtvrtek 21. dubna proběhne školní velikonoční dílna. 

Více info: https://www.zssmrzovka.cz/velikonocni-dilna.htm

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podpořili ples základní školy finančním darem, cenou do tomboly, zakoupením vstupenky nebo se podíleli na jeho přípravě. Každá třída obdržela na olympiádu 2 500 Kč.

ŠKOLNÍ PLES NA PODPORU ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY

Vážení rodiče, 

ZŠ Smržovka ve spolupráci s Parkhotelem pořádá školní ples, který se uskuteční 16. 3. 2024. Tímto bychom Vás chtěli pozvat a zároveň poprosit o podporu. Celý výtěžek plesu je věnován na školní aktivity žáků ZŠ Smržovka, zejména pak na školní olympiádu. Podpořit nás můžete finančně (přispět na nákup cen do tomboly), materiálně (věnovat ceny do tomboly) nebo Vaší účastí na plese (zakoupení lístků). Na finanční příspěvek můžeme sepsat darovací smlouvu. Lístky jsou k dispozici u vedení školy. Děkujeme za vaši případnou podporu. Kolektiv organizátorů.