Úterý 11. 6. 

 • Český jazyk: 
  • test
  • pracovní sešit: str. 35/cv. 11
 • Matematika:
  • opakování na test (násobení a dělení, + a - do 100)
  • pracovní sešit: str. 44/cv. 2. 4, str. 45/cv. 8

Pondělí 10. 6. 

 • Český jazyk: 
  • podstatná jména a slovesa
  • psaní velkých písmen
  • pracovní sešit: celá strana 67, str. 68/cv. 5
 • Matematika:
  • opakování násobení a dělení (v záložce procvičování - různé hry)
  • obvod a obsah
  • pracovní sešit str. 46/cv. 2, 4

Úterý 4. 6.

 • Český jazyk: 
  • slova s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
  • pracovní sešit str. 65/cv. 3, str. 66/cv. 7, 8
  • recitace básní
 • Matematika:
  • násobilková řada 7, násobení 7
  • obvod

Čtvrtek 30. 5. 

 • Český jazyk: 
  • slova s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
  • pracovní sešit str. 64/cv. 5, 6
  • recitace básní
 • Matematika:
  • procvičování násobilky a dělení (2 - 6)
  • pracovní sešit: str. 41/cv. 7

Středa 29. 5. 

 • Český jazyk: 
  • slova s bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
  • diktát vět
  • recitace básní
  • písanka str. 23
 • Matematika:
  • procvičování násobilky a dělení (2 - 6)
  • procvičování - do 100 bez přechodu desítky
  • pracovní sešit: str. 33/cv. 10
 • Prvouka
  • orgány (mozek, srdce, plíce, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, tlusté střevo, močový měchýř)

Úterý 28. 5. 

 • Český jazyk: 
  • podstatná jména a slovesa
  • pracovní sešit: str. 63/cv. 3, str. 64/cv. 4, str. 65/cv. 1
 • Matematika:
  • procvičování násobilky a dělení (2 - 6)
  • pracovní sešit: str. 42/cv. 3, 4

Pondělí 27. 5. 

Pátek 24. 5.

 • Český jazyk: 
  • podstatná jména a slovesa
  • pracovní sešit: str. 63/cv. 2
  • přepis vět
 • Matematika:
  • násobení a dělení 6
  • pracovní sešit: str. 46/cv. 6 (některé příklady děti ještě neumí - 7 · 7, 8 · 8)
  • obvod

Čtvrtek 23. 5. 

Středa 22. 5.

 • Český jazyk: 
  • podstatná jména  a slovesa (hledání ve větách)
  • pracovní list: 1 sloupeček (dě, tě, ně)
  • pracovní sešit: str. 62/cv. 5, 6
 • Matematika:
  • násobení a dělení
  • + a - do 100
  • pracovní sešit: str. 30/cv. 3,
  • rychlíci: str. 38/cv. 2, str. 39/cv. 6

Úterý 21. 5.

 • Český jazyk: 
  • pracovní sešit: str. 59/cv. 10 - c, str. 60/cv. 12 - e,  str. 62/cv. 8
 • Matematika:
  • násobení a dělení
  • + a - do 100

Pondělí 20. 5.

 • Český jazyk: 
  • pracovní sešit: str. 60/cv. 12 b, c,  str. 62/cv. 7
  • písanka: str. 22
  • domácí úkol: učebnice str. 83/cv. 8 (doplnit a přepsat do sešitu)
 • Matematika:
  • násobení a dělení
  • pracovní sešit: str. 39/cv. 6, 7
 • Prvouka: lidské tělo

Pátek 17. 5.

 • Český jazyk: 
  • pracovní sešit str. 61 (celá strana)
 • Matematika:
  • násobilka a dělení, násobilka 6
  • + do 100 s přechodem desítky

Čtvrtek 16. 5.

 • Český jazyk: 
  • podstatná jména a slovesa
  • diktát vět
 • Matematika:
  • násobilka a dělení, vyvození násobilky 6
  • + do 100 s přechodem desítky
  • obvod

Středa 15. 5.

 • Český jazyk: 
  • prac. sešit str. 59/cv. 10 b
  • část strany 57 a 58 (každý sám)
  • písanka: str. 21
 • Matematika:
  • násobilka a dělení 4
  • prac. sešit: str. 37/cv. 7, str. 38/cv. 2

Úterý 14. 5.

 • Český jazyk: 
  • prac. sešit str. 56/cv. 1, 2, str. 59/ cv. 10 a
  • domácí úkol: pracovní sešit str. 60/cv. 12 a
  • písanka: str. 20
 • Matematika:
  • násobilka a dělení 4, + do 100
  • prac. sešit: str. 35/cv. 7

Úterý 7. 5. 

 • Český jazyk: 
  • prac. sešit str. 59/cv. 6, 7, 8
  • psaní vět se slovy ze cvičení 6
 • Matematika:
  • násobilka a dělení 4
  • prac. sešit: str. 31/cv. 6, 7, 9

Pondělí 6. 5. 

 • Český jazyk: 
  • opakování párové souhlásky
  • prac. sešit str. 55/cv. 2
  • písanka: str. 19
 • Matematika:
  • násobilka a dělení 4 - vyvození dělení 4
  • + a - do 100 s přechodem desítky (pouze +)
  • prac. sešit: str. 29/cv. 7
 • Prvouka: skupinová práce - olympijská zvířata (hledání informací)

Pátek 3. 5.

 • Český jazyk: 
  • opakování tvrdých a měkkých souhlásek
  • přepis vět
  • prac. sešit str. 55/cv. 1
  • písanka: str. 18
 • Matematika:
  • násobilka a dělení
  • + a - do 100 s přechodem desítky (pouze +)
  • prac. sešit: str. 32/cv. 4, str. 33/cv. 6

Čtvrtek 2. 5.

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky - procvičování
  • prac. sešit str. 55/cv. 1
  • písanka: str. 17
 • Matematika:
  • + a - do 100 s přechodem desítky (vysvětlení, pouze na +, 47 + 27, 15 + 78…)
  • prac. sešit: str. 33/cv. 9

Středa 24. 4. 

Úterý 23. 4. 

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky - procvičování
  • prac. sešit: str. 53 - celá strana
 • Matematika:
  • procvičování: násobilka a dělení, + a - do 100
  • prac. sešit: str. 24/cv. 4, str. 25/cv. 5

Pondělí 22. 4. 

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky Ď a Ť - procvičování
  • prac. sešit: str. 52/cv. 1 (druhý sloupec), cv. 2
  • prac. sešit: str. 43/cv. 16 (velká písmena se kroužkují, přepis psacím písmem)
  • písanka: str. 38 (V přírodě)
 • Matematika:
  • procvičování: násobilka a dělení, + a - do 100
  • opis příkladů + vypočítání výsledků
  • prac. sešit: str. 24/cv. 3
 • Prvouka:
  • DEN ZEMĚ - povídání, co je pro dobré/špatné, jak pečovat o přírodu…

Pátek 19. 4. 

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky V a F - procvičování
  • prac. sešit: str. 52/cv. 1 (první sloupec), cv. 3
 • Matematika:
  • procvičování násobilkových řad (2, 3, 4, 5, 10), násobilka a dělení
  • geometrické tvary (hledání ve třídě), rýsování - přímka, spojování bodů

Čtvrtek 18. 4. 

Středa 17. 4. 

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky V a F
  • pracovní sešit: str. 51/cv. 3, 4, 5
  • přepis vět
 • Matematika:
  • procvičování násobilky a dělení
  • geometrické tvary
  • prac. sešit: str. 25/cv. 10

Úterý 16. 4. 

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky V a F
  • pracovní sešit: str. 50/cv. 1 (druhý sloupec)
  • str. 51/cv. 3 (první sloupec)
  • učebnice: str. 75/cv. 3, 4
 • Matematika:
  • procvičování násobilky a dělení, + a - do 100
  • práce s pomůckama

Pondělí 15. 4. 

 • Český jazyk: 
  • párové soulásky V a F
  • pracovní sešit: str. 50/cv. 1 (první sloupec)
  • písanka: str. 14
 • Matematika:
  • 27/cv. 7, 6
  • procvičování násobilky, + a - do 100
 • Prvouka:
  • procvičování jarních květin

Úterý 9. 4. 

 •  Český jazyk: 
  • pracovní sešit: str. 50/cv. 2
  • opakování tvrdých a měkkých souhlásek, psaní u, ú, ů
 • Matematika:
  • str. 17/cv. 4, str. 27/cv. 5
  • dělení 3, 2, násobilka, + a - do 100

Pondělí 8. 4. 

 •  Český jazyk: 
  • pracovní sešit: str. 49/cv. 6 (druhý sloupec)
  • práce s textem
 • Matematika:
  • str. 25/cv. 7
  • dělení 3
 • Prvouka:
  • jarní květiny: učebnice str. 46

Pátek 5. 4. 

 •  Český jazyk: 
  • pracovní sešit: str. 49/cv. 6 (první sloupec), str. 48/cv. 3
  • písanka: str. 12
 • Matematika:
  • str. 23/cv. 8

Čtvrtek 4. 4. 

 •  Český jazyk: 
  • párové souhlásky B a P, D a T
  • pracovní sešit: str. 49/cv. 5, 6 (první sloupec)
 • Matematika:
  • procvičování + a - do 100
  • str. 22/cv. 3, str. 23/cv. 6

Středa 3. 4. 

 •  Český jazyk: 
  • párové souhlásky B a P, D a T
  • pracovní sešit: str. 48/cv. 1, str. 49/cv. 4
  • písanka: str. 11
 • Matematika:
  • procvičování dělení 2, násobilka, + a - do 100
  • str. 19/cv. 10
 • Prvouka:
  • domácí a hospodářská zvířata, domácí ptáci (práce v edvojicích)
  • učebnice str. 52 - 55 (přečíst)

Úterý 2. 4. 

 •  Český jazyk: 
  • povídání o velikonočních prázdninách
 • Matematika:
  • procvičování dělení 2
  • str. 20/cv. 1, 3

Středa 27. 3. 

 •  centra aktivit

Úterý 26. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • prac. sešit: str. 47/cv. 6
  • učebnice str. 72/cv. 4, 6 (ústně)
  • Párové souhlásky D - T (čtení vět, odůvodňování slov)
    
 • Matematika:
  • procvičování násobilky, vyvození dělení 2
  • str. 16/cv.

Pondělí 25. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • prac. sešit: str. 47/cv. 5, 41/cv. 7, 8, 9
  • písanka: str. 10
  • čtení z čítanky
    
 • Matematika:
  • procvičování násobilky
  • str. 18/cv. 2, 3
 • Prvouka: 
  • opak. na test
  • test čas

Pátek 22. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • Den vody - povídání o vodě, pětilístek
  • prac. sešit: str. 41/cv. 7, 8, 9
    
 • Matematika:
  • Matematický cvrček

Čtvrtek 21. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • prac. sešit: str. 47/cv. 6, str. 41/cv. 6
  • učebnice: str. 72/cv. 3, 4 (ústně)
  • opakování i, í/y, ý
    
 • Matematika:
  • + a - do 100, násobilka
  • prac. sešit: str. 15/cv. 6, 9, str. 14/cv. 2

Středa 20. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • prac. sešit: str. 47/cv. 4 (druhý sloupec), str. 41/cv. 5
  • opakování i, í/y, ý
  • písanka: str. 9
    
 • Matematika:
  • + a - do 100, násobilka, práce s pomůckami
  • prac. sešit: str. 15/cv. 5, 7, 8
 • Prvouka:
  • procvičování: hodiny, dny v týdnu, roční období, měsíce, počet dnů v jednotlivých měsících, části dne + den, kdy mají děti narozeniny

Úterý 19. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • prac. sešit: str. 46/cv. 2, 43/cv. 17, 18, 19, str. 47/cv. 4 (první sloupec)
  • doplňování u, ú, ů, čtení vět
    
 • Matematika:
  • + a - do 100, násobilka
  • prac. sešit: str. 14/cv. 1, 4

Pondělí 18. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • prac. sešit: str. 45/cv. 3, str. 46/cv. 1
  • učebnice str. 72/cv. 5 (domácí úkol)
    
 • Matematika:
  • + a - do 100, násobilka
  • prac. sešit: str. 8/cv. 4, str. 11/cv. 6
 • Prvouka: 

Pátek 15. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • učebnice str. 70/cv. 2 ústně, cv. 3 (psaní vět)
  • prac. sešit: str. 44/cv. 21
  • prac. sešit: str. 38/cv. 1 (a - ch) 
    
 • Matematika:

Čtvrtek 14. 3. 

 •  Český jazyk: 
  • učebnice str. 69/cv. 2, 3, 4 (ve dvojicích na tabulku)
  • prac. sešit: str. 45/cv. 1
  • písanka: str. 8
    
 • Matematika:
  •  násobilka (1, 2, 3, 4, 5)
  • + a - do 100
  • prac. sešit: str. 13/cv. 6