• Jídelna:

Vedoucí školní jídelny: Zdena Černá  483 382 449, 739 007 230, email:  zdena.cerna@zssmrzovka.cz

Číslo účtu za stravné: 35-963861399/0800

 http://www.strava.cz

Jídelníček: https://www.zssmrzovka.cz/jidelnicek.htm

 

Platby stravného

Stravné lze hradit pouze převodem z účtu, formou inkasa nebo složenkou.

Platby je nutné uhradit do 5. dne v měsíci.

Více informací získáte u vedoucí školní jídelny.

Částku najdete na internetových stránkách školy pod příslušným VS.

 

Odhlašování jídel  

Nejpozději do 7:00 v den, kdy chcete jídlo odhlásit.
Provádí se osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky, emailem nebo na portálu http://www.strava.cz .

 

  • Družina:

Všechna oddělení ŠD jsou v budově 1. stupně ZŠ. 

Děti si z družiny vyzvedáváte pomocí čipu.

Provoz družiny            

11:40 až 16:30 

Provoz ranní družiny   

6:15 až 7:45 (příchod nejpozději do 7:15)

Cena ŠD                       

200 Kč/měsíc 

Platby      

Pouze bezhotovostně: číslo účtu za družinu: 963861399/0800

 

Ve všech odděleních školní družiny platí Školní řád ZŠ Smržovka a pravidla provozu ŠD. 

Školní družina je nenároková a v případě opakujícího se nevhodného chování mohou být žáci vyloučeni.